Select Page

Avís legal

Laura Boronat Pérez, provist/a amb NIF/CIF XXXXXXXXX, direcció Carrer XXXXXXX, X, XXXXX XXXXXXX, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de https://lauraboronat.com

Amb els límits establits en la llei, Laura Boronat Pérez no assumix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen Laura Boronat Pérez ni constituïxen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus perquè es tracta merament d’un servici oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de https://lauraboronat.com pot contindre enllaços (enllaços) a altres pàgines de terceres parts que Laura Boronat Pérez no pot controlar. Per tant, Laura Boronat Pérez no pot assumir responsabilitats pel contingut que puga aparéixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este website són propietat exclusiva de Laura Boronat Pérez, o els seus licenciantes. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment expresse de Laura Boronat Pérez

Així mateix, per a accedir a alguns dels servicis que Laura Boronat Pérez oferix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que establix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades li informem que, per mitjà de l’ompliment dels presents formularis, les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Laura Boronat Pérez a fi de poder-li prestar i oferir els nostres servicis així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Així mateix, li informem de la possibilitat que exercisca els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, manera gratuïta per mitjà d’email a info@lauraboronat.com o en la direcció Carrer XXXXXXXX, X, XXXXX XXXXXXX